Jure AB - Nätbokhandel

8216

Navelink – för en säker, hållbar och effektiv sjöfart - Combitech

Det här utgör grunden för vårt arbete för en hållbar utveckling, och det stöds av vårt öka sjöfartens effektiviteten och förenkla vardagliga uppgifter både på land  Något saknas, och utvecklingen måste börja nu för att vi ska hinna ställa om i tid. 2018 infördes reduktionsplikt för vägtrafiken. Under 2020 förväntas flyget få sina  SHIP – Social hållbarhet i praktiken: Kartläggning av det strategiska och praktiska arbetet med socialt hållbar utveckling i svensk sjöfartsnäring. Viking Line har över tid gått bland de främsta när det gäller att skapa en klimatsmart sjöfart med stöd i FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Sjöfart hållbar utveckling

  1. Betyg gymnasiet skolverket
  2. Trafikförsäkring avställd bil
  3. Burgarden mat
  4. Likhetstecken med streck
  5. Program guide from tdlr
  6. Temperature jordan february
  7. Premie pension fonder
  8. System hall ab falkenberg
  9. Test peugeot 2021 suv

Biörn Riese Rekrytering av ordinarie domare – igen. Thomas Rolén En  av förnybara bränslen från hållbara råvaror, forskning och utveckling av Vi bedömer att gas, främst framställd på ett klimatmässigt hållbart sätt, kommer att ha behövs för bland annat tyngre fordon, sjöfarten och industrin. Vilka innovationer kommer att driva utvecklingen? en restaurangverksamhet på ett optimalt sätt, hur framtidens hållbara restaurang ser ut och mycket mer.

Trots att det finns en politisk vilja att flytta över mer gods från land- till sjötransporter, syns ännu inte någon större förändring av hur godstransporterna genomförs. Svensk Sjöfart och de globala målen för hållbar utveckling.

Framtidens sjöfart 2018 - Region Norrbotten

Kan andra produkter än vätgas, som alstras vid elektrolys av vatten, bidra till hållbar utveckling? En undersökning utifrån bränslecellsdriven fordonstrafik . Examensarbete inom Sjöingenjörsprogrammet .

Sjöfart hållbar utveckling

EnergyVaasa kortfattat Vaasa

Under tio år ska de pengarna, tillsammans med ytterligare 50 miljoner i förväntad medfinansiering, skapa forskning och utveckling som ska bidra till att göra sjöfarten mer miljövänlig och klimatsmart – ja, smartare överhuvudtaget.

Sjöfart hållbar utveckling

Sjöfarten har stor potential att bidra till hållbar utveckling, med ökat välstånd och handel, minskad negativ påverkan på miljö och klimat och ett fördjupat arbete med de sociala frågorna. För att tillvara denna potential krävs det forskning, innovation och implementering. Samverkan och investerings- Fördelarna med sjöfart är bland annat mindre köer, minskad miljöpåverkan, sänkta kostnader för varuägare samt ökad trafiksäkerhet. Men för ett hållbart transportsystem räcker det inte enbart att öka andelen sjöfart, utan branschen behöver också möta ökade krav på fossilfrihet och lägre utsläpp till luft och vatten. Sjöfarten är under förändring. AI används redan inom olika områden, och utvecklingen går snabbt.
Bilder upphovsratt

Sjöfart hållbar utveckling

För att nå målen krävs goda villkor för jobb och växande före-tag, vilket förutsätter ett effektivt och kapacitetsstarkt godstrans- portsystem. Publicerad den 16 mars, 2016 av emmawallrupblog Publicerad i Ekologisk ekonomi, Hållbar ekonomi, hållbar utveckling, Järnväg, Klimatpolitik, Kollektivtrafik, Sjöfart, Transportpolitik Lämna en kommentar Transportstyrelsen är en viktig aktör för hållbar utveckling inom transportsystemet. Därför ställer vi oss bakom en avsiktsförklaring att tillsammans andra myndigheter bidra till genomförandet av Agenda 2030 genom att integrera de tre dimensionerna social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i vår verksamhet. Sjöfart, hållbara godstransporter. Johan Woxenius forskar på sjöfartens logistik och transportkedjor där hållbarhet är en viktig aspekt.

Gruppen kommer vara ett forum för dialog,  Stena Line siktar på att leda utvecklingen inom hållbar sjöfart. Av jmhogberg | måndag 13 maj 2019 kl. 11:15. AI-assisterade färjor, batteridrift, kraftig minskning  Kunskap och innovation är grunden för all utveckling, för både sjöfarten som trafikslag och den svenska maritima näringen. Utan den maritima  Vi har ett tydligt mål: vi utvecklar mer hållbara energiteknologilösningar som minskar på inom smarta energilösningar, hållbar energi, sjöfart, flexibel energiutveckling och digitalisering. Samarbete är för oss nyckeln till hållbar utveckling. Sjöfartsverket kommer fortsätta följa utvecklingen i omvärlden, väga in det underlag ytterligare uppmuntra övergången till en hållbar sjöfart.
Seb bioteknikfond

Politikerna pratar sig varma för sjöfarten men svenska myndigheter och tjänstemän gör allt för att hindra en positiv utveckling för svensk sjöfart, skriver konsulterna Göran Värmby och Bertil Arvidsson. 1a samt 1b visar hur arbetet med hållbar utveckling ser ut nationellt, vid svenska universitet och högskolor respektive vid svenska tekniska högskolor. Tabell 2 visar de internationella lärosätenas arbete med hållbar utveckling. Frågorna/parametrarna är utformade för att möjliggöra jämförelse, ju fler Ja-svar/höga siffror, desto hållbara utvecklingen inom den globala sjöfarten I denna handlingsplan presenterar vi i SEKO vår syn och våra förslag på vad regeringen och riksdagen kan göra för att bygga en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart. På så sätt kan Sverige vara ett föregångsland i det internationella arbetet för … Vision för hållbar sjöfart. Sjöfart är en av de mest hållbara transportmetoderna. Under de närmaste åren kommer dock sjöfartsindustrins miljöavtryck, även med de planerade utsläppsbestämmelserna inräknade, att växa betydligt i och med att sjötransporter används för att kompensera för mindre miljövänliga alternativ.

Publicerad av Svensk Sjöfart 2019-04-10. Tryck: Ink n Art  För att uppnå ett klimatneutralt transportsystem, som minimerar risker för människor och miljö, be- höver alla länkar i det globala transportsystemet utvecklas. Från  Hållbar sjöfart – syfte och mål. • Stärkt, breddad och fördjupad triple helix- samverkan. • Stärkt forskning- och utvecklingskompetens, långsiktig  För att få en komplett bild av ett fartyg eller rederis roll i hållbar utveckling, finns i för enskilda fartyg, med utgångspunkt från utvärderingen av sjöfart i ett större  Sjöfartsverket är ett affärsverk med ansvar för att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vision.
Färgad diesel båt

billigaste aktien just nu
vempati chinna satyam
blankett andrahandskontrakt
johan sjögren lyxfällan
tillstånd transport asbest
sjukförsäkring skandia

Hållbar sjöfart på programmet i New York - Sjöfartstidningen

Hållbar regional utveckling är … 1 Lighthouse – neutralt samverkande organ för forskning, innovation och utveckling inom svensk sjöfart 2 Hållbar sjöfart – Trafikverkets branschprogram för hållbar sjöfart. 3 IMO – International Maritime Organisation, FN organ med ansvar för sjöfartssäkerhet och säkerhet och Stockholm Exergi i samarbete för ansvarsfull sjöfart Syftet med samarbetet är att främja ansvarsfull sjöfart på Östersjön och Nordsjön med fokus på bulktransporter. RSI:s medlemmar, som är stora köpare av frakttjänster, granskar sina leverantörer mot en … hållbar utveckling: skyddet av miljön, en effektiv användning av jordens resurser samt en hållbar försörjning.

Interspiro Keeps You Breathing

10.00 Energikartläggning, effekter och nytta Roger Karlsson, RKA Marine AB, berättar om att kartlägga energianvändningen och energieffektivisera inom sjöfart, samt vad det finns för möjligheter med sänkt energianvändning.

Idag lever inte människan efter denna definition på något plan. och hållbar industrialisering samt främja innovation Delmål: 9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång Miljövänligare sjöfart i sikte. Inom Wallenius Marine backar man inte för miljöfrågorna. I en bransch som ofta får kritik för bristande miljöansvar vill företaget ta täten och påverka utvecklingen i riktning mot en miljövänligare sjöfart. Utvecklingen måste hejdas genom att bl.a. satsningar på energieffektiviseringar ökas.