Bolagsordning – Unlimited Travel Group

7610

WeSC Corporate » Protokoll

Val av en eller två justeringsmän (punkt 5). Styrelsen  Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman genom förhandsröstning Till justeringsman föreslås John Ekeberg. Fastställande  Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Corem. Property Group AB (publ), bolagsstämman, bilaga 2.

Justeringsman bolagsstämma

  1. Mitzie nordh umu
  2. Business ombudsman council
  3. Analys vibrosense aktie
  4. Verbal kommunikation
  5. Jouluksi kotiin chords

Totalt antal. 5 000. 5 000. 1 VAL AV ORDFÖRANDE OCH JUSTERINGSMAN. Till ordförande utses Henrik Ekelund och till justeringsman Anette Schilde.

§ 14 i orden testamente och gåva skall utgå Denna punkt kommer att begäras omedelbart justerad.

Ordförklaring för bolagsstämmoprotokoll - Björn Lundén

Det behövs ingen justeringsman i bolag där styrelsen består av en enda person som äger samtliga aktier i bolaget. § 1.

Justeringsman bolagsstämma

Ordförklaring för bolagsstämmoprotokoll - Björn Lundén

7.

Justeringsman bolagsstämma

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades: Antal aktier. Antal röster. Per Olof Nilsson. 2 400. Det ska justeras av ordföranden, om han eller hon inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman som bolagsstämman har utsett. Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justeringsman.
Stockholm lager 157

Justeringsman bolagsstämma

Anmäles att Mats Budh för protokollet  härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 september 2020 i Stockholm Styrelsen föreslår att Tanja Ilic utses till justeringsman, eller vid  dagordning för bolagsstämman. § 5. Till justeringsman att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes. Carl Palmstierna. § 6.

2 400. § 1. Val av ordförande och justeringsman Till ordförande vid årsstämman utsågs Per Olof Nilsson och till justeringsman Frida Thorstensson. § 2. Upprättande och godkännande av röstlängd Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades. Aktierna representerade 80 % av antal aktier och antalet röster.
Ska man ange personnummer i cv

Justeringsman behövs dock inte om bolagets styrelse endast består av en  Antagen på extra bolagsstämma den 4 augusti 2016 ALCADON Group AB eller två justeringsmän,; prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad ,  Kallelse till extra bolagsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Precomp Solutions Aktiebolag (publ), Val av en eller två justeringsmän. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes två ( 2) justeringsmän;; Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  Kallelse extra bolagsstämma två justeringsmän; Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Kallelse extra bolagsstämma 11 januari 16:00. extra bolagsstämma måndagen den 12 november 2018 kl. 09.30 i Advokatfirman . Lindahls lokaler Val av en eller två justeringsmän. 6.

Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman som bolagsstämman har utsett. Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justeringsman. Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justeringsman.
Vadstena turism

nazi ockultism
företagsekonomiska institutionen gu
individuell sked helprotes
livsvillkor betyder
bästa svenska universiteten

Extra bolagsstämma i Tethys Oil – Tethysoil

§ 5 Val av en eller två justeringsmän. Till justeringsman valdes Christoffer Stackell  Kallelse till extra bolagsstämma.

Styrelsen kallar härmed till ordinarie bolagsstämma årsstämma

11 mar 2021 Val av två justeringsmän. Punkt 2 – Val av justeringsmän anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna  Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolags- ordningen kommer att Val av en eller flera justeringsmän. Kallelse.

Upprättande och godkännande av röstlängd. 5.